Veilig werken met infraroodvensters

Tijdwinst

Infraroodvensters zorgen er voor dat kasten niet steeds geopend moeten worden om inspecties uit te voeren. De keuze van de plaatsing van de IR vensters zorgt er ook ineens voor dat je de meest kritische zones meteen in beeld hebt. Dit maakt de inspectieronde veel efficiënter. 

Bedrijven plannen soms een stop in om inspecties te laten uitvoeren. Dit is echter een onrealistische weergave van de status van de meterkast. Wanneer de vensters ingebouwd zijn, kan er perfect geinspecteerd worden tijdens de normale productie, zonder uw productie hierop te moeten aanpassen. Het openen van meterkasten meteen na de productie zorgt voor een snelle daling van de temperatuur. De elektrische leidingen zijn trouwens vervaardigd uit hoog geleidbaar materiaal. Het volstaat dus niet om snel even de productie stil te leggen. Want enkele meterkasten verder is het niet meer mogelijk om een inspectie uit te voeren.

De infraroodvensters garanderen zo'n hoge veiligheidsklasse, dat het niet noodzakelijk is extra PBM's voor elektrische inspecties te gebruiken ( uiteraard kan het zijn dat de omgeving hier wel om vraagt). Maar ook dit levert tijdwinst op voor het inspecteren.

Veiligheid

De infraroodvensters voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Ze zijn getest op het onstaan van de vlamboog. (de monokristalijne infraroodvensters voldoen niet). Sommige van onze vensters slagen zelfs voor testen die 2x zo streng zijn.

Door het niet moeten openen van de kasten ontstaat er sowieso al een verlaagd risico op ongevallen. Hoewel er bepaalde voorschriften zijn over hoe men een meterkast moet openen, merken we in de praktijk dat dit echter vaak niet nageleefd wordt. Ook dit vermijden we in het werkveld.

Sommige lokaties brengen extra gevaar met zich mee. Er kan bijvoorbeeld niet gemeten worden omdat er risico is om de in de kast te vallen of dat er voorwerpen te dicht bij de bedrading kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan schepen die aan het varen zijn en door een grote golf beïnvloed worden. Of een persoon krijgt per ongeluk een duwtje van een medewerker die niet goed uitkeek. Deze gevaren verdwijnen meteen door middel van het venster. 

De polymere vensters zijn zo veilig dat het niet mogelijk is om er met voorwerpen doorheen te duwen.

 

Unconditional Lifetime Warranty - ongelimiteerde garantie !

Atex- zones

Hoewel de vensters niet EX-gecertificeerd zijn, is er niets wat er voor zou kunnen zorgen dat zij niet voldoen aan deze eisen. Als er een EX-keuring wordt uitgevoerd zullen zij glansrijk volstaan.

Gesloten kasten

Wanneer we aan thermografen vragen hoe men de hoogspanningskasten meet, is helaas vaak het antwoord dat het helemaal niet gemeten wordt, of dat de meting waardeloos is omdat het machinepark bewust wordt afgeschakeld. Wanneer de spanning verloren gaat, wordt er geen weerstand gecreëerd. Deze weerstand zorgt voor de opwarming van de componenten en de leidingen waardoor we problemen preventief kunnen detecteren. 

Stel u voor dat u daar als klant geen rekening mee moet houden en u gewoon inspecties kan laten uitvoeren tijdens productie. Het is niet alleen veel veiliger maar het levert u ook een aardige som op.

Vaak worden inspecties maar een enkele keer per jaar ingepland. Wanneer de kasten echter voorzien zijn van IR vensters kunnen we veel vaker inspecties uitvoeren. Het komt het predictief onderhoud zeker ten goede. 

Risico's vanuit de omgeving worden tot het minimum herleid. Gevaar op vochtproblemen, trilling of andere gevaarlijke situaties? De infraroodvensters zorgen er voor dat u kan blijven meten met een gesloten kast.

Het levert geld op!

De kost van de infraroodvensters betaalt zich altijd terug! Denk er aan dat deze venster maar liefst een levenslange garantie hebben. 

1) Tijdwinst = geld

Als uw inspecties vlotter kunnen verlopen, levert dit meteen geld op.

Uw personeel kan immers sneller ingezet worden voor andere activiteiten in het bedrijf.

2) Productie kan gewoon doorgaan

U hoeft uw productie niet aan te passen in funtie van inspecties. Sterker nog, het is beter om in zo'n normaal mogelijke productie te kunnen inspecteren om een goed beeld te vormen van de status van uw meterkasten.

3) Problemen tijdig opsporen

Aangezien dat vele hoogspanningskasten zelfs niet gemeten worden, worden problemen vaak over het hoofd gezien. Wanneer u vroegtijdig problemen kan vaststellen, kan u gericht een onderhoudsstop inplannen om erger te voorkomen. Heeft u voor uwzelf al eens berekening gemaakt hoeveel het zou kosten mocht één van uw belangrijkste meterkasten er voor een paar uur uit liggen? Waarschijnlijk weegt dit niet op tegen de inspectiekosten, noch de installatiekosten van de IR vensters.

4) Continue monitoring van uw meterkasten (Delta T alert)

Als u constant op de hoogte wenst gehouden te worden van temperatuurswijzigingen in uw meterkast, dan kan het Delta T alert systeem er voor zorgen dat u spoedig op de hoogte word gebracht van mogelijke problemen. Ook hier geldt : tijdwinst = opbrengst.

info@thermalfocus.eu   |  De Vijf Kuilen 2 - 2380 Ravels - tel.+32 14 42 96 50

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black